Vinske poti

POT K REPNICAM

Repnice so se na Bizeljskem prvič pojavile pred dvesto leti. To je prostor pod zemljo, kamor so kmetje shranjevali poljske pridelke in sadje. Visoka vlaga prostora (80-90 %) in stalna temperatura (8-12 °C) sta ustvarjala idealne razmere za shranjevanje živil. Med pridelki je bila tudi repa in po njej je prostor dobil ime. Pot vodi po območju repnic. Včasih jih je bilo okrog Bizeljskega 150, danes se jih uporablja le še kakšnih 30. Pot razkriva zanimivo pokrajino in način življenja domačinov, ki so že stoletja povezani z vinogradi in vinom. Za pot potrebujete okoli uro in pol.


VINSKA POT ZAGRAD

Vinska pot Zagrad v občini Radeče temelji na zgodovinski dediščini. Vinske gorice tega področja so bile namreč last svibenskih graščakov, legendarnih Ostrovrharjev. Vinarji so zelo ponosni na stare sorte grozdja, ki jim jih je skozi generacije uspelo ohraniti (izabela, šmarnica, otela in bakuš) in na slovito vino iz takratnih časov, zagrajčana. V vinsko pot je vključenih šest vinogradnikov, ki pričajo o pestri zgodovini območja in celo o časih, ko so bile Ostrovrharjeve gorice izpostavljene turškim napadom.

Natisljiv prikaz © 2011 - 2018 RRA Posavje, Krško