Grad Sevnica

V grajskem parku in na grajskem pobočju je med mogočnimi drevesi okoli gradu Sevnica označenih 9 energijskih točk, kjer zemlja najbolj izžareva svojo energijo in kjer se lahko vsedete na klopi in se napolnite z zemeljsko energijo. Energijske točke so opremljene z opisnimi tablami: 

-         Aesculus hippocastanum – Divji kostanj – Buck-eye 

-         Tilia platiphyllos – Lipa – Lime tree 

-         Carpinus betulus – Beli gaber – Hornbeam

-         Cupressocyparis leylandii – Lejlandska pacipresa – Leyland Cypress 

-         Acer sp. – Javor – Maple 

-         Platanus acerifolia – Javorovolistna platana – London Plane-tree 

-         Fagus sylvatica »Atropunicea« - Rdečelistna bukev – Copper beech 

-         Močno pozitivno zemeljsko sevanje 

Natisljiv prikaz © 2011 - 2018 RRA Posavje, Krško