Stalno me preseneča. Posavje ima res pestro kulturo.

 

Posavje ima bogato ponudbo za vse, ki jih zanima kultura. Tu so delovale znamenite osebnosti, ki so pustile v slovenski kulturni zgodovini pomemben pečat. Obiščite slikovit mesta in vasi, ki razkrivajo bogato arhitekturno in zgodovinsko vrednost. Posavje je posejano s številnimi kulturnimi znamenitostmi, kot so gradovi, arheološka najdišča, različne etnološke zbirke… in mnogimi cerkvami, ki krasijo pokrajino. Za popestritev kulturne ponudbe skozi vse leto skrbijo z različnimi prireditvami, tudi takimi, ki obujajo stare običaje.

Natisljiv prikaz © 2011 - 2017 RRA Posavje, Krško